3ος ΜΥΘΟΣ Μόνο οι άνδρες νοσούν από καρκίνο του πνεύμονα

Μόνο οι άνδρες νοσούν από καρκίνο του πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πρώτη συνηθέστερη μορφή καρκίνου που πλήττει τους άνδρες και η τρίτη συνηθέστερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Τα ποσοστά της νόσου παρουσιάζουν ελαφρώς πτωτική τάση στους άνδρες, ενώ αυξάνονται στις γυναίκες. Ο λόγος για αυτό είναι ίσως ο αυξανόμενος αριθμός καπνιστριών τις τελευταίες δεκαετίες – το κάπνισμα θεωρείται ο κύριος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα.

GLOBOCAN 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 2ος ΜΥΘΟΣ 4ος ΜΥΘΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ