Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία και Καρκίνος

Η Ακτινοθεραπεία είναι ένα από τα βασικά όπλα στην μάχη κατά του καρκίνου του πνεύμονα.

Χρησιμοποιεί εστιασμένη ακτινοβολία πολύ μεγάλης ενέργειας με στόχο να καταστρέψει τον όγκο (μόνη ή σε συνδυασμό με την χειρουργική επέμβαση, την χημειοθεραπεία ή την ανοσοθεραπεία).

Είναι αλήθεια ότι ακόμα και σήμερα πολύς κόσμος συγχέει την Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία με την Ακτινολογία και τον Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο με τον Ακτινολόγο.

Τώρα γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση;

Απλά γιατί και οι δύο ειδικότητες ξεκινούν με το ακτινο-   γιατί και οι δύο χρησιμοποιούν ακτίνες.

Όμως πρόκειται για δύο  διαφορετικές ειδικότητες με τελείως διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, αφού η ακτινοθεραπευτική ογκολογία είναι παθολογική ειδικότητα και ασχολείται κύρια με την θεραπεία του καρκίνου, ενώ η  Ακτινολογία  χρησιμοποιεί ακτινοβολία πολύ χαμηλής ενέργειας κύρια για διαγνωστικούς λόγους και  είναι εργαστηριακή ειδικότητα.

Τα τελευταία χρόνια χάρη στην εξαιρετική πρόοδο της τεχνολογίας, στην θεραπευτική φαρέτρα του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου υπάρχουν πάρα πολύ εξελιγμένες τεχνικές όπως:

  • η σύμμορφη ακτινοθεραπεία (conformal radiotherapy, CRT),
  • η ακτινοθεραπεία με πεδία διαμορφούμενης έντασης ή η ογκομετρική (IMRT, VMAT),
  • η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (stereotactic radiosurgery, SRS),
  • η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (stereotactic radiotherapy και stereotactic body radiotherapy SRT, SBRT),
  • η απεικονιστικά καθοδηγούμενη (image guided RT, IGRT) και η 4D ακτινοθεραπεία.

Όλες αυτές οι τεχνικές έχουν στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δόση στην περιοχή του όγκου με όσο το δυνατόν μικρότερη δόση στους γύρω από αυτόν φυσιολογικούς ιστούς. Και όλες αυτές οι τεχνικές έχουν εφαρμογή στην ακτινοθεραπεία του πνεύμονα.

Στα αρχικά στάδια η ακτινοχειρουργική σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει ισοδύναμα αποτελέσματα με την χειρουργική αφαίρεση.

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις η σύμμορφη ή η με πεδία διαμορφούμενης έντασης ή η ογκομετρική ακτινοθεραπεία μπορούν συνήθως μαζί με την χημειοθεραπεία ή την ανοσοθεραπεία (μετά ή χωρίς χειρουργείο) να είναι οι ενδεδειγμένες θεραπείες. Όλες οι τεχνικές συνεπικουρούνται από απεικονιστική καθοδήγηση ενώ η 4D ακτινοθεραπεία προσφέρει παρακολούθηση της αναπνοής κατά την διάρκεια της ακτινοβολίας

Ακόμη και στα μεταστατικά στάδια η ακτινοθεραπεία έχει ρόλο είτε στην αντιμετώπιση της ολιγομεταστατικής νόσου είτε για ανακουφιστικούς λόγους.

Για την ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα του 2020 μετά την τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων 5 χρόνων και στον Δημόσιο Τομέα, ο συνδυασμός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και της υψηλότατης τεχνολογίας αποτελεί το ιδανικό  εχέγγυο για την καλύτερη θεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα .

Και αυτός, είναι ο βέλτιστος  τρόπος που η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία μπορεί να ανταποκριθεί  στις σύγχρονες απαιτήσεις για περισσότερη και καλύτερη ζωή όλων όσων δίνουν την σημαντικότερη  μάχη της ζωής τους.

 

Γ. Πισσάκας Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»