COVID-19

Ο καρκίνος του πνεύμονα στην εποχή του COVID-19
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

Ο COVID-19 έχει αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες υγειονομικές προκλήσεις της γενιάς μας, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επηρεάζοντας τη ζωή του καθενός από εμάς. Για τους ανθρώπους με καρκίνο του πνεύμονα, μιας από τις πιο διαδεδομένες και θανατηφόρες μορφές καρκίνου, [1] οι επιπτώσεις τις πανδημίας ήταν και θα συνεχίσουν να είναι ακόμη πιο έντονες, με δεδομένη την ομοιότητα των συμπτωμάτων και την άμεση ανάγκη για έγκαιρη θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη βελτίωση της διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα. Κατά συνέπεια, η θνησιμότητα μειώνεται – με πρόσφατα δεδομένα να υποδηλώνουν μια μείωση στη θνησιμότητα από τον καρκίνο του πνεύμονα της τάξεως του 6,3% κάθε χρόνο από το 2013 μέχρι το 2016. [3] Ωστόσο, ο COVID- 19 αποτελεί μια πραγματική απειλή για αυτές τις ενθαρρυντικές εξελίξεις. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι επείγουσες παραπομπές για καρκίνο του πνεύμονα μειώθηκαν έως και 75% κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας. [4] Δυστυχώς, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερα τα περιστατικά, αλλά ότι λιγότεροι άνθρωποι αναζητούν και λαμβάνουν τη διάγνωση που χρειάζονται άμεσα. [2] Αυτές οι τάσεις μπορούν να παρατηρηθούν σε διάφορες χώρες
παγκοσμίως.

Οι προκλήσεις που δημιούργησε ο COVID-19 για τους ανθρώπους με καρκίνο του πνεύμονα.
Αυξημένα εμπόδια στην έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία.

Όλη η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην έρευνα, ανάπτυξη και θεραπεία, μπορεί να κάνει τη διαφορά μόνο όταν οι άνθρωποι διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται έγκαιρα. Για τύπους καρκίνου που εξελίσσονται γρήγορα, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, η διάγνωση και η θεραπεία σε πρώιμο στάδιο της νόσου μπορεί να προσφέρει την καλύτερη πιθανότητα επιβίωσης. [2]

Ωστόσο, ακόμα και πριν την πανδημία COVID-19, σύμφωνα με έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, άνθρωποι με συμπτώματα καρκίνου του πνεύμονα δίσταζαν να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη γύρω από τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. [5] Οι προκλήσεις που δημιούργησε ο COVID-19 επιδεινώνουν αυτά τα εμπόδια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τα αντιμετωπίσουμε ένα προς ένα με την ελπίδα να μετριάσουμε τις πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης.

COVID-19 ή καρκίνος; Ένας βήχας, δύσπνοια ή κόπωση συνδέονται εκ φύσεως με τον COVID-19. Αλλά αυτές είναι, επίσης, και οι πιο γνωστές ενδείξεις και συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα. Η κατανόηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των δύο μπορεί να βοηθήσει στο να αναγνωρίσει κανείς πότε πρέπει να αναζητήσει ιατρική συμβουλή και πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία.

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ COVID-19

 

Reference: Evison M., et al. Differentiation of the Cs in Lung Cancer: Cancer vs Covid-19.
[Internet: cited October 2020]
Available from: https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/quality-improvement/covid-19/differantiation-of-the-cs-in-lung-cancer-vs-covid

Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ένα νέο και συνεχή βήχα μπορεί να αποθαρρύνονται από το να επισκεφθούν ένα κέντρο υγείας, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη μείωση της διασποράς του COVID-19, και εκεί πρέπει να δοθεί σαφέστερη καθοδήγηση για τις ενδείξεις και τα συμπτώματα, ότι ο βήχας μπορεί να μην -οφείλεται -στον COVID-19.

-Ο καρκίνος δεν περιμένει. Τους τελευταίους μήνες, η πανδημία μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο. Με τη συνεχή εστίαση στην πανδημία, δεν είναι παράξενο ότι μπορεί να υπάρχει η αντίληψη ότι τα συστήματα υγείας δίνουν προτεραιότητα στον COVID-19 σε σχέση με άλλα θέματα υγείας. Δυστυχώς, για μια ταχέως εξελισσόμενη νόσο όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, κάθε σύγχυση σχετικά με την άμεση ανάγκη για αναζήτηση ιατρικής φροντίδας που οδηγεί σε καθυστέρηση στη διάγνωση και τη θεραπεία μπορεί να κοστίσει μήνες, ή ακόμη και χρόνια, ζωής. Για αυτό το λόγο είναι ζωτικής σημασίας οι άνθρωποι με συμπτώματα καρκίνου του πνεύμονα να τα αντιμετωπίζουν ως επείγοντα. [6]

Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, πολλές χώρες ευαισθητοποιούν τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση. Ο κυβερνητικός οργανισμός Cancer Australia για παράδειγμα έχει διοργανώσει την δημόσια εκστρατεία για την υγεία «Δεν είναι COVID-19 κάθε βήχας» για να υπογραμμίσει ότι τα αναπνευστικά συμπτώματα μπορεί να είναι ένδειξη καρκίνου. [7] Αυτή η εκστρατεία, όπως πολλές άλλες παγκοσμίως, έχει ως στόχο να διαπεράσει το θόρυβο και να καταπολεμήσει τις παρανοήσεις που μπορεί να καθυστερούν τη διάγνωση στον καρκίνο του πνεύμονα.

1. Cancer Research UK. News digest – calorie guidelines, reduced lung cancer referrals and COVID-19’s impact on cancer services. [Internet; cited October 2020]. Available from:https://scienceblog.cancerresearchuk.org/2020/09/19/news-digest-calorie-guidelines-reduced-lung-cancer-referrals-and-covid-19s-impact-on-cancer-services/

2. Cancer Research UK. Lung cancer risks becoming ‘forgotten disease’ of the coronavirus pandemic. [Internet; cited October 2020]. Available from:https://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/news-report/2020-09-17-lung-cancer-risks-becoming-forgotten-disease-of-the-coronavirus-pandemic

3. National Institutes of Health. New treatments spur sharp reduction in lung cancer mortality rate. [Internet; cited October 2020]. Available from:https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-treatments-spur-sharp-reduction-lung-cancer-mortality-rate

4. UK Lung Cancer Coalition. COVID-19 Matters: A review of the impact of lung cancer pathway and opportunities for innovation emerging from the health system response to the pandemic. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.uklcc.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/UKLCC-COVID-19-Matters-Report-Oct-2020.pdf

5. Global Lung Cancer Coalition. Patient Charter. [Internet; cited October 2020]. Available from:http://www.lungcancercoalition.org/patient-charter.html

6. BBC. Why most Covid-19 deaths won’t be from the virus. [Internet; cited October 2020]. Available from:https://www.bbc.com/future/article/20200528-why-most-covid-19-deaths-wont-be-from-the-virus

7. Cancer Australia. Investigating symptoms of lung cancer: a guide for all health professionals. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.canceraustralia.gov.au/ISLCGuide