Θεραπεία

Πώς αντιμετωπίζεται ο Καρκίνος του Πνεύμονα:

Η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να περιλαμβάνει μία ή συνδυασμό των ακόλουθων επιλογών:

Χειρουργική Επέμβαση

Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χειρουργική αντιμετώπιση, είναι πιθανό ο ασθενής να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Συνήθως, η χειρουργική μέθοδος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ). Ωστόσο, εάν διαγνωσθεί μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΚΠ) σε πολύ πρώιμο στάδιο που να μην έχει εξαπλωθεί, ο γιατρός ενδέχεται να προτείνει χειρουργική θεραπεία. Εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, τότε η χειρουργική αντιμετώπιση είναι λιγότερο πιθανόν να αποτελεί τη θεραπευτική επιλογή και  προτείνονται διαφορετικές θεραπευτικές λύσεις.

Χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο ασθενής λαμβάνει φάρμακα που δρουν κατά του καρκίνου, μέσω ένεσης σε μία φλέβα ή από το στόμα. Τα φάρμακα αυτά εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και διαχέονται σε ολόκληρο τον οργανισμό, με αποτέλεσμα η θεραπεία αυτή να είναι χρήσιμη για κάθε τύπο καρκίνου σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Η χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν τη χειρουργική επέμβαση για τη συρρίκνωση ενός όγκου, μετά τη χειρουργική επέμβαση για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που μπορεί να παραμένουν ή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Η χημειοθεραπεία μπορεί επίσης να συνδυαστεί με ακτινοθεραπεία.

Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμόζεται είτε μεμονωμένα μετά από χειρουργική επέμβαση είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Στην ακτινοθεραπεία, χρησιμοποιείται ακτινοβολία υψηλής ενέργειας για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Η συγκεκριμένη θεραπεία χορηγείται συνήθως σε καθημερινή βάση, πέντε ημέρες την εβδομάδα για περίπου έξι εβδομάδες.

Στοχευμένη Θεραπεία

Ως αποτέλεσμα της προόδου που έχουν σημειώσει οι ειδικοί όσον αφορά στην κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου του πνεύμονα, κατέστη δυνατή η ανάπτυξη νέων φαρμάκων με δράση που βασίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων. Πρόκειται για τις λεγόμενες στοχευμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής που έχει διαγνωσθεί με καρκίνο πνεύμονα είναι απαραίτητο να κάνει μοριακό έλεγχο για συγκεκριμένες μεταλλάξεις όπως για παράδειγμα την μετάλλαξη EGFR ή την αντιμετάθεση ALK. Οι στοχευμένες θεραπείες αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών που μπορούν να τις λάβουν συγκριτικά με τη χημειοθεραπεία.

Ανοσοθεραπεία

Το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού λειτουργεί σαν σύστημα παρακολούθησης για την προστασία από αυτά που αντιλαμβάνεται ως ξένες ουσίες. Για παράδειγμα, όταν το ανοσοποιητικό σύστημα εντοπίζει βλαβερά βακτήρια ή έναν ιό μέσα στο σώμα, αντιδρά παράγοντας συγκεκριμένες πρωτεΐνες (αντισώματα) που επιτίθενται και καταστρέφουν τους εισβολείς. Το ανοσοποιητικό σύστημα αντιμετωπίζει επίσης τα καρκινικά κύτταρα ως ξένους εισβολείς. Μερικές φορές εξαιτίας κάποιας αποτυχίας του συστήματος τα καρκινικά κύτταρα δεν αναγνωρίζονται. Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος για την επίθεση και την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων ονομάζεται ανοσοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες για τον καρκίνο.