Παράγοντες Κινδύνου

Το ενεργητικό αλλά και το παθητικό κάπνισμα αποτελούν τους κύριους παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του πνεύμονα αν και η νόσος μπορεί να εμφανιστεί επίσης σε μη καπνιστές. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι 10 φορές συχνότερος στους καπνιστές απ’ ότι στους μη-καπνιστές. Ο κίνδυνος αυξάνεται όσο αυξάνει η ποσότητα και η διάρκεια του καπνίσματος και όσο μικρότερη είναι η ηλικία έναρξης, ενώ ελαττώνεται με τη διακοπή του καπνίσματος.  Στους επιπλέον παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται η ηλικία, η έκθεση σε ραδόνιο ή άλλους καρκινογόνους παράγοντες του περιβάλλοντος, η ακτινοβολία θώρακα, το προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό και η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα.

Στοιχεία Επιδημιολογίας

GLOBOCAN 2012
Patsea E. et al The first report of a 5-year period cancer registry in Greece (2009-2013): a pathology-based cancer registry. Virchows Arch 472(4):677-682 (2018).

Η κύρια μορφή καρκίνου του πνεύμονα είναι ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), ο οποίος εμφανίζεται στο 85% περίπου του συνόλου των περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα.

Οι άλλες μορφές περιλαμβάνουν τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΚΠ) [10%–15%] και τα καρκινοειδή του πνεύμονα [5%].

Οι δύο επικρατέστεροι ιστολογικοί τύποι του ΜΜΚΠ είναι το αδενοκαρκίνωμα (περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις) και το πλακώδες καρκίνωμα (περίπου 25% των περιστατικών).

Οι παραπάνω τύποι καρκίνου μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω βάσει γονιδιακών μεταλλάξεων (π.χ EGFR, ALK) οι οποίες αποτελούν στόχους νέων θεραπειών.