4ος ΜΥΘΟΣ Δεν υπάρχει όφελος από τη θεραπεία για τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα

Δεν υπάρχει όφελος από τη θεραπεία για τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα

Τις τελευταίες δεκαετίες η ιατρική κοινότητα έχει στη διάθεσή της μια πληθώρα θεραπειών οι οποίες προσαρμόζονται στο προφίλ του κάθε ασθενή ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο όφελος για αυτόν. Η έκταση της νόσου, κάποιες ενδεχόμενες συννοσηρότητες και η γενικότερη εικόνα ενός ανθρώπου που πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να επιλεγεί η καταλληλότερη αντιμετώπιση και να καθοριστεί η πορεία της θεραπείας.

Οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο ή μεταστατικό στάδιο ανήκουν στο 40% του συνόλου των πασχόντων και για αυτούς διατίθενται σήμερα, πέρα από τη χημειοθεραπεία, πιο στοχευμένες και εξατομικευμένες θεραπευτικές λύσεις οι οποίες βασίζονται π.χ. σε γονιδιακές μεταλλάξεις και συγκεκριμένους βιοδείκτες. Οι προσεγγίσεις αυτές και ο σωστός συνδυασμός ή η αλληλουχία λήψης τους προσφέρουν αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και παράλληλη εξασφάλιση της ποιότητας ζωής.

Lemjabbar-Alaoui, H., et al. Lung Cancer: Biology and treatment options. Biochim Biophys Acta 1856:189-210 (2015)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 3ος ΜΥΘΟΣ 5ος ΜΥΘΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ